null

Rioolontwerp

Binnen stedelijk waterbeheer speelt riolering een belangrijke rol. Bij nieuwe woningbouwplannen, afkoppelprojecten of bij het herinrichten van openbaar gebied, is een goed ontworpen rioolstelsel van groot belang. Met goed doordachte ontwerpen, passend bij de klimaatontwikkelingen waar we mee te maken hebben, wordt een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving gecreëerd. Aquabrain verzorgt dit op deskundige wijze.

Wateroverlast voorkomen
Door de klimaatverandering is het in toenemende mate belangrijk om te kijken hoe het regenwater in de omgeving geïnfiltreerd, geborgen en afgevoerd kan worden. Wateroverlast in bestaande en nieuwbouwwijken moet immers zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij het maken van een rioolontwerp wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de uitgangspunten, het verhard oppervlak, de lozingspunten en de interactie met oppervlaktewater. Aquabrain werkt bij rioolontwerp altijd conform het actuele beleid van gemeenten en houdt rekening met het beleid en de belangen van het betreffende waterschap. Simulaties van de werkelijkheid  vinden plaats met moderne software.

Aquabrain biedt in dit kader onderstaande diensten aan:

  • Dynamische controleberekeningen
  • Ontwerp van hemelwaterriolering
  • Ontwerp van afvalwaterriolering
  • Ontwerp waterbergingen
  • Ontwerp infiltratievoorzieningen
  • Hemelwaterstructuurplannen
  • Afkoppelplannen