null

Projectmanagement

Door capaciteitsgebrek binnen organisaties blijven onderzoeksvragen op het gebied van stedelijk water regelmatig onbeantwoord. Er is simpelweg geen tijd om het benodigde onderzoek uit te voeren of uit te besteden. Aquabrain helpt u bij deze vraagstukken en verzorgt het totale projectmanagement. Voor onderzoeken op gebied van foutieve aansluitingen, verhard oppervlak, wateroverlast en rioolbeheer kunt u bij ons terecht. Uw probleem of vraag is onze uitdaging.

Resultaatgericht maatwerk
Bij iedere onderzoeksvraag die bij Aquabrain wordt neergelegd, werken we een voorstel voor een plan van aanpak uit. Samen bespreken we dit en kunt u eventuele aanvullingen of wensen doorgeven. Pas wanneer de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek samen met de uitgangspunten helder zijn, gaat Aquabrain van start. Resultaatgericht maatwerk is bij Aquabrain vanzelfsprekend, bij ieder project.

Ontzorgen
Heeft u vanwege tijdgebrek geen tijd voor het uitvoeren van onderzoeken? Of zoekt u ondersteuning inzake projectmanagement? Leg uw onderzoeksvraag neer bij Aquabrain en wij ontzorgen u volledig. We komen met een voorstel voor een plan van aanpak en bespreken dat samen. Vervolgens organiseren wij het praktijkonderzoek, we analyseren de resultaten en leveren een maatwerk rapportage aan.

Aquabrain kan het projectmanagement verzorgen inzake onder andere:

  • Opsporing foutieve aansluitingen
  • Inventarisatie van verhard oppervlak
  • Verhelpen van wateroverlast
  • Optimaliseren en professionaliseren van rioolbeheer
  • Onderzoek en probleemanalyse