Waterhuishoudkundig plan Runmolen

Aquabrain heeft voor de firma Megaborn* een waterhuishoudkundige onderbouwing geschreven voor het te realiseren nieuwbouwplan Runmolen te Uden. In het waterhuishoudkundig plan komen onderwerpen als beleid, verhard oppervlak, grondwaterstanden, bouw- en wegpeilen, waterberging en vuilwaterriolering aan de orde.

Doel van het waterhuishoudkundig plan was om de belangen van de verschillende stakeholders samen te brengen en hiermee een basis te leggen voor de realisatie van een klimaatbestendige woonwijk.

* In opdracht van Moons Ingenieurs