Rioolontwerp BAT-terrein Zevenaar

Aquabrain heeft voor Civil Support op basis van een controleberekening¬† het regenwaterstelsel, inclusief de wadi’s, van een nieuwbouwwijk ter plaatse van het voormalige BAT-terrein geoptimaliseerd. De wijk wordt in de toekomst voorzien van een regenwaterstelsel dat voldoet aan de gemeentelijke eisen. Tijdens het ontwerpproces hebben met name de uitstroomconstructies en de wadi’s de nodige aandacht gehad. De goede en prettige samenwerking met de opdrachtgever heeft geleid tot praktisch uitvoerbare, robuuste oplossingen.