Aquabrain heeft voor Atensus* een variantenstudie uitgevoerd voor de verwerking van hemelwater in de toekomstige wijk De Dissel te Ruinerwold. In de studie komen op hoofdlijnen vier varianten aan de ord. De rapportage geeft gemeente De Wolden de benodigde handvaten voor de keuze van een voorkeursvariant.

* In opdracht van Moons Ingenieurs

Variantenanalyse De Dissel Ruinerwold