Samarja Waalwijk

Aquabrain heeft in opdracht van Atab Civiele Techniek voor de ontwikkeling Samarja te Waalwijk het ontwerp gemaakt van vuilwaterriolering, hemelwaterriolering en de waterberging in de vorm van een vijver. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de ontwerpgrondslagen van de gemeente Waalwijk, het beleid van Waterschap Brabantse Delta en de wensen van de ontwikkelaar. Door de vijver voldoende diep te maken is ook rekening gehouden met overwintering van de vissen. Gedurende het project is prettig samengewerkt met de collega’s van Atab Civiele Techniek.