Optimalisatie hemelwaterriolering haventerminal Rotterdam

Voor de firma Logitech* optimaliseerde Aquabrain het ontwerp van het hemelwaterstelsel voor een haventerminal. Aan de oostkant van de haven van Rotterdam, direct aan de Betuweroute, lost en laadt RSC Rotterdam dagelijks tientallen treinen met herkomst en bestemming door heel Europa. RSC Rotterdam is van plan om een deel van het terminalterrein opnieuw in te richten, waarbij ook de rioleringssituatie verandert.

Bij de beoordeling van het ontwerp is een vergelijking gemaakt tussen de transportcapaciteit van het op te breken hemelwaterriool en het toekomstige hemelwaterriool. Ook is gecontroleerd of de diameteropbouw en de diepteligging van het stelsel logisch zijn.

* In opdracht van Moons Ingenieurs