Maatregelenpakket riolering Stedenwijk Almere

Voor de gemeente Almere* is door Aquabrain gestart met bepalen van het maatregelenpakket voor de gescheiden riolering in de Stedenwijk te Almere. De in 2017 uitgevoerde rioolinspecties en de filtering van de inspectiebestanden op basis van de voorkeuren en ervaringen van de gemeente Almere zijn de basis voor dit project.

Doel van de opdracht is het komen tot een pakket van maatregelen voor ruim 1300 geconstateerde schadebeelden.

* In opdracht van Moons Ingenieurs