Hemelwaterstructuurplan Odiliapeel

Aquabrain heeft voor de gemeente Uden* een hemelwaterstructuurplan opgesteld voor de kern Odiliapeel. De wens is om te anticiperen op de klimaatverandering. Daarom is bij het totaalontwerp als eis gesteld dat de afvoercapaciteit van het stelsel voldoende moet zijn om neerslaggebeurtenis L09 uit de Leidraad Riolering te verwerken.
Een uitdagend project, omdat het reeds gerealiseerde infiltratieriool is ontworpen op bui L08 en er in de praktijk nog geschikte overstortlocaties gezocht moesten worden. Hiervoor is de goede en intensieve samenwerking met de gemeente en het waterschap van groot belang geweest.
* In opdracht van Moons Ingenieurs