Rioolontwerp BAT-terrein Zevenaar

Aquabrain voert in opdracht van Civil Support een dynamische controleberekening uit van het hemelwaterstelsel voor de uitbreiding van het fulfilment center van Bol.com in Waalwijk. De locatie wordt voorzien van zowel een hemelwaterstelsel voor het dakwater (Pluvia) als van een hemelwaterstelsel voor de terreinverharding. Hemelwater dat van wegen en parkeerterreinen afstroomt, passeert voor lozing op oppervlaktewater een olie-/benzineafscheider.