Analyse drukriolering gemeente Rhenen

Voor de gemeente Rhenen* heeft Aquabrain een analyse uitgevoerd inzake het functioneren van ruim 250 drukrioolgemalen. Ook de belasting van in totaal 17 clusters drukriolering werd geanalyseerd.

Doel van de analyse was het verkrijgen van inzicht in zowel de werkpunten van de verschillende gemalen als de belasting en restcapaciteit van de clusters.

* In opdracht van Moons Ingenieurs