Adviseur bouwteam renovatie Riool Zuid

Waterschap De Dommel heeft eind 2017 geconstateerd dat haar grootste transportleiding voor afvalwater ernstig is aangetast en dat het van groot belang is actie te ondernemen. Mede op basis van een marktconsultatie is door het waterschap gekozen voor de contractvorm bouwteam. Na een onderhandse aanbesteding bestaande uit een plan van aanpak een prijs voor het ontwerp en een interview met de sleutelfiguren van het team, is de opdracht gegund aan GW Leidingtechniek uit Helmond. Aquabrain maakt als adviseur van het waterschap gedurende de aanbesteding en ontwerpfase onderdeel uit van het bouwteam. Het doel van het bouwteam is om samen tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat later eventueel door de aannemer gerealiseerd kan worden.

De naam bouwteam op zich heeft een positieve klank, we werken samen in een team. In de praktijk heeft deze vorm van samenwerken de verwachtingen overtroffen. De positiviteit en het teamgevoel zijn vanaf het begin van de samenwerking aanwezig en dit komt de werksfeer en het onderling vertrouwen ten goede. Tijdens de ontwerpfase krijgt iedereen de kans zijn inbreng te leveren en dit leidt tot een kwalitatief goed ontwerp waarbij niet op de laatste plaats de praktijkkennis van het waterschap over het transportstelsel is geborgd. Daarnaast zijn de risico’s in teamverband uitgebreid in beeld gebracht en beheerst en zijn diverse kostenbesparingen gerealiseerd. Als voorbeeld zijn de twee tijdelijke pompinstallaties (samen ca. 13.000 m³/uur) gedurende het ontwerptraject komen te vervallen en zijn in plaats daarvan de bestaande persleidingen verlengd.

Er is gedurende het project geen wij/zij cultuur en men kent elkaars belangen. Door de manier van werken ontstaat commitment, teamleden zijn flexibel en afspraken worden nagekomen. Wat een mooie ervaring! Op naar een definitief uitvoeringsontwerp en daarna op naar het volgende bouwteam!

Bouwteampartners: Waterschap de Dommel, Wagemaker, Tweeg, Aquabrain, GW Leidingtechniek, Kragten, Van der Kamp, Amiblu.